oferuje usługi ułatwiające międzynarodowe kontakty handlowe

  Polski English Svenska Deutsch

(+48) 58 555 90 75
(+48) 501 065 700


Skr. poczt 160, 81- 701 Sopot

Obsługujemy organizatorów międzynarodowych projektów

Świadczyliśmy usługi dla Agencji Rozwoju i Promocji Sztokholmu przy realizacji wielu różnych projektów w Polsce, jak np:

Miasto Sztokholm jest współwłaścicielem Międzynarodowych Targów Sztokholmskich, których imprezy tworzą w skali globalnej forum biznesu i technologii Skandynawii i Regionu Morza Bałtyckiego, a my byliśmy przez wiele lat ich wyłącznym przedstawicielem na Polskę.

Agencja Rozwoju i Promocji Sztokholmu

W nowe tysiąclecie weszła z nazwą i logo

Stockholms Näringslivskontor

Stała się departamentem w organizacji miejskiej odpowiedzialnym za:

  • Strategię rozwoju
  • Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji
  • Promocje międzynarodową
  • Wspieranie inwestycji zagranicznych ( razem z agencją inwestycyjną Business Arena Stockholm).

Agencja z nazwą SNK :

  • prowadzi szeroki zakres usług dla lokalnego biznesu,
  • współpracuje ze środowiskiem akademickim i przemysłowym,
  • inicjuje i realizuje projekty rozwojowe
  • odpowiada razem z Agencją Promocji Turystycznej - Stockholm Information Service,  za międzynarodowy marketing Sztokholmu.

W specjalnych programach współpracy z Polską, Rosją i innymi krajami z regionu Morza Bałtyckiego zrealizowała seminaria, konferencje, spotkania branżowe dla firm oraz specjalistyczne projekty, jak np.: wdrażania szwedzkich technologii ochrony środowiska, m. in. projekt współpracy gmin i firm polskich i szwedzkich w Małopolsce, realizowany we współpracy z Małopolską Agencją Energii i Środowiska.

Agencja do 2000 roku działała pod nazwą i logo

Stockholms Mark- och Lokaliseringsbolag AB

Agencja działała na rzecz rozwoju silnej i różnorodnej społeczności biznesmenów w Sztokholmie oraz promocji miasta jako atrakcyjnego miejsca dla kontaktów handlowych w rozszerzającym się Regionie Morza Bałtyckiego.

SML miała również rolę koordynatora eksportu Sztokholmskiego know-how do miast Regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie technicznych usług miejskich oraz administracji.

Agencja posiadała swoje przedstawicielstwa i/lub sieci we wszystkich krajach Regionu Morza Bałtyckiego.  

Agencja SML współpracowała i wykonywała zlecenia dla  m.in.

BALTIC CENTER - program prowadzony w ramach SML dla rozwoju i wzmacnia powiązań pomiędzy firmami w regionie Sztokholmskim oraz w Krajach Bałtyckich, Polsce i Rosji. Dostarczał firmom informacji marketingowych, wspomaga i nawiązywanie kontaktów z nowymi partnerami handlowymi oraz udzielał poparcia dla lokalnego biznesu.

EURO INFO CENTER STOCKHOLM dostarczała przedsiębiorstwom w Sztokholmie danych dotyczących zarówno nowego wspólnego rynku europejskiego, jak i programów pomocowych dla Środkowej i Wschodniej Europy.

Sztokholm międzynarodowe centrum biznesu

Informacja SML do katalogu projektu w 1997 r

 

Sztokholmskie informacje gospodarcze

 

Znaczenie szwedzkich inowacji w historii

Centrum krajów nordyckich i brama do Morza Bałtyckiego

Szkolenia, badania naukowe i rozwój

Transport i infrastruktura

Telekomunikacja światowej klasy

Jakość życia i warunków pracy

Miasto jest głównym centrum handlu, przemysłu, edukacji i badań naukowych w Skandynawii. Usytuowane w pobliżu nowych rynków Krajów Bałtyckich, Polski i Rosji, staje się bramą do Regionu Morza Bałtyckiego.

Sztokholm jest finansowym centrum Skandynawii. Posiada silną pozycję w przemysłach: medycznym, biotechnologicznym oraz telekomunikacyjnym. Oferuje atmosferę międzynarodowego biznesu, łatwy dostęp do środków łączności oraz wykształconą kadrę.

Sztokholm to siedziba nagrody Nobla, jak również miasto goszczące wiele międzynarodowych kongresów i wystaw. Stolica Szwecji oferuje wyjątkowo czyste środowisko miejskie oraz wysoką jakość życia.

Region Sztokholmski zajmuje centralną pozycję w rejonie Morza Bałtyckiego, posiadając bliskie i ustalone już kontakty handlowe z Rosją i niedawno otwartymi rynkami Krajów Bałtyckich. Członkostwo w Unii Europejskiej oraz szwedzkie tradycyjnie pozytywne podejście do współpracy międzynarodowej daje istniejącym w regionie przedsiębiorstwom wszelkie szanse, aby bez trudu wejść na większe rynki, gdzie mogłyby eksportować swoje produkty.

Chłonny, ale jednocześnie zróżnicowany i wymagający rynek krajowy powoduje, że Szwecja i region Sztokholmski są znakomitymi polami doświadczalnymi i platformą dla sukcesów przedsiębiorstw międzynarodowych, które zamierzają realizować główniejsze inwestycje globalne oraz lansować produkty przyszłości.Dobrze rozwinięte i częste połączenia lotnicze zbliżają Sztokholm do Europy Centralnej i innych kontynentów. Znakomicie funkcjonująca telekomunikacja pozwala na szybkie i niezawodne kontakty w codziennym życiu zawodowym.

Sprawna i niezawodna infrastruktura i szeroki zakres międzynarodowych usług zarówno w odniesieniu do pracy, jak i do kultury czy wypoczynku w połączeniu ze wspaniałym otoczeniem to czynniki, które powodują, że Sztokholm jest dynamicznym miejscem do pracy i życia.

ZNACZENIE SZWEDZKICH INNOWACJI W HISTORI

Działania szwedzkiego przemysłu są w dużej mierze oparte o innowacje i odkrycia powstałe w warunkach domowych. Wiele firm szwedzkich należy dziś do światowych liderów w zakresie prowadzonej działalności, przejawiając od wielu lat aktywność na rynku międzynarodowym.

Ponieważ krajowy rynek w Szwecji jest stosunkowo niewielki, kultura i przemysł tego kraju były bardzo wcześnie ukierunkowane na przystosowanie firm, pracowników i szkoleń do warunków międzynarodowych.

Większość Szwedzkich innowacji i wynalazków, które służą nauce i przemysłowi pochodzi z regionu Sztokholmu. Renomowany na świecie Instytut Karolińska - Szwedzka Akademia Medyczna , Uniwersytet w Uppsali, Królewska Wyższa Szkoła Techniczna, Sztokholmska Szkoła Ekonomii, Uniwersytet Sztokholmski, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, Wyższa Szkoła Sztuk, Rzemiosł i Projektowania, Królewska Wyższa Szkoła Muzyczna oraz cztery centra naukowe powodują, iż region ten jest wysoko rozwiniętym i twórczym ośrodkiem. Bliskie położenie wymienionych instytucje oraz tradycyjnie otwarte kontakty z wiodącymi światowymi gałęziami przemysłu, stymuluje badania i rozwój interdyscyplinarny.

Środowisko innowacyjne regionu jest wspierane i stale się rozszerza w efekcie zmieniających się zasad lub uwolnienia rynku , mając również na celu zapobieganie biurokracji i tworzeniu się barier handlowych.

Szeroki wybór wyspecjalizowanych podwykonawców oraz dobrze przygotowanej, elastycznej siły roboczej ze znajomością języków obcych gwarantuje sprawną produkcję oraz ułatwia wprowadzanie nowych produktów na rynek.

Kompetencja i spostrzegawczość użytkowników żądających produktów wciąż lepszych, bardziej ekonomicznych i w lepszym stopniu podtrzymujących środowisko naturalne, pobudza konkurencję i ciągły rozwój przedsiębiorstw, ich produktów i usług.

CENTRUM KRAJÓW NORDYCKICH I BRAMA DO MORZA BAŁTYCKIEGO

Sztokholm jest centrum finansowym krajów Nordyckich i naturalnym miejscem do wejścia w świat biznesu dla każdego, kto chciałby skupić swoją uwagę na rozszerzającym się Regionie Morza Bałtyckiego.

Pomimo stosunkowo niewielkiego rynku krajowego, region oferuje znaczne korzyści w postaci rynku konsumenckiego skłonnego do robienia zakupów, lecz posiadającego wysokie oczekiwania jeśli chodzi o jakość produktów oraz silną świadomość ekologiczną.

Mieszkańcy posiadają dobre wykształcenie, a także znajomość języków obcych, a to, w połączeniu ze szwedzką tradycją innowacyjną plasuje Sztokholm w czołówce światowej ligi w sektorach wysoko rozwiniętych technologii w dziedzinie telekomunikacji, biotechnologii, technologii medycznej i ochrony środowiska.

W zasięgu Regionu Sztokholmskiego leży rynek składający się z około 400 milionów konsumentów znajdujących się w Europie Północnej i Regionie Morza Bałtyckiego. W obrębie tzw. Wielkiego Sztokholmu z 2.5 milionem konsumentów, znajduje się centrum przemysłowe, gospodarcze i finansowe dla rynków krajów Nordyckich, w których ilość konsumentów szacuje się na około 20 milionów.

Położenie geograficzne Sztokholmu i jego wielowiekowe tradycje handlowe czynią obecnie ten region punktem wyjścia dla rozwoju stosunków handlowych z krajami leżącymi w Regionie Morza Bałtyckiego, które obejmują 10 narodów i tworzą rynek około 100 milionów konsumentów.

SZKOLENIA, BADANIA NAUKOWE I ROZWÓJ

Szwecja jest krajem, który wydał wielu innowatorów. Szwedzkie wynalazki takie jak dynamit, mysz komputerowa, wirówka do mleka, klucz nastawny, nóż gamma, łożysko kulkowe, urządzenie dozujące banknoty, odkurzacz, lodówka i stymulator serca, to tylko kilka z tych, które po raz pierwszy zostały wykorzystane w Szwecji, a później przeobraziły świat.

Powodzenie wymienionych produktów oraz długoletnie tradycje rozwojowe i prowadzenia badań były i nadal są ważnymi czynnikami dla Sztokholmskiego środowiska biznesu. Podwykonawcy i inni partnerzy handlowi uformowali takie znane na rynku międzynarodowym przedsiębiorstwa, jak Ericsson, Astra, AGA, Pharmacia & Upjohn, Electrolux, Scania czy Atlas Copco i stworzyli warunki potrzebne do stałego rozszerzania się tych firm oraz ich ciągłej dominacji na rynku światowym.

W Regionie Sztokholmskim istnieją obecnie dobrze rozwinięte sieci powiązania pomiędzy instytucjami badawczymi oraz firmami prywatnymi i publicznymi, reprezentujące osiem procent całości szwedzkiego potencjału badawczo - rozwojowego.

W uczelniach Regionu Sztokholmskiego, takich jak Instytut Karolińska - Szwedzka Akademia Medyczna, Uniwersytet w Uppsali, Królewska Wyższa Szkoła Techniczna, Sztokholmska Szkoła Ekonomii, Uniwersytet Sztokholmski, Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, Wyższa Szkoła Sztuk, Rzemiosł i Projektowania, Królewska Wyższa Szkoła Muzyczna studiuje ponad 94 000 studentów.

Centra naukowe: Electrum (IT), Novum (medycyna i biomedycyna), Teknikhojden (technologia ochrony środowiska oraz zastosowania wysoko rozwiniętych technologii), a także Uppsala Science Park - Naukowy Park Uppsali (medycyna i IT), owoce wielowiekowej tradycji innowacyjnej, są teraz miejscami, gdzie bliska współpraca między szkołami wyższymi i światem biznesu jest źródłem idei i rozwiązań służących sukcesom jutra.

TELEKOMUNIKACJA ŚWIATOWEJ KLASY

Sztokholm w krótkim czasie stał się najważniejszym węzłem europejskiego ruchu Internetowego. Użytkowanie Internetu jest dwukrotnie wyższe od przeciętnej europejskiej. Około 80% ruchu Internetowego przez Atlantyk pomiędzy Europą i Ameryką Północną odbywa się przez Sztokholm.

Telekomunikacja jest jedyną z najważniejszych dziedzin biznesu w Szwecji od chwili, kiedy Szwed, Lars Magnus Ericsson wynalazł słuchawkę telefoniczną w 1885 roku. W dalszym ciągu w Sztokholmie następuje rozwój czołowych światowych systemów cyfrowych central telefonicznych oraz systemów telefonów komórkowych. Fakt ten wyjaśnia dlaczego Szwecja ma największa liczbę telefonów komórkowych na świecie.

Całkowita uwolnienie szwedzkiego rynku telekomunikacyjnego już w 1993 roku dała rezultat w postaci najniższych na świecie stawek za usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne. To ze Sztokholmu operatorzy i dostawcy prowadzą i monitorują obecnie światowe trendy w tej dziedzinie.

Region Sztokholmski jest europejskim liderem w korzystaniu z wysoko rozwiniętej telekomunikacji.

Wszystkie centrale są cyfrowe, a każdy blok miejski, wszystkie centra podmiejskie i większość obszarów przemysłowych i handlowych obsługiwana jest kablami optycznymi. Wszyscy operatorzy mogą dzierżawić łącza ze Sztokholmskiej Sieci Okablowania (Stockholm Fibre Network), aby świadczyć usługi zarówno firmom, jak i gospodarstwom domowym.

Umieszczanie swoich firm w Regionie Sztokholmskim jest naturalnym wyborem dla przedsiębiorstw, chcących odnosić korzyści z dostępnych w regionie warunków, oszczędzać na kosztach telefonicznych lub przesyłania danych i uplasować się na jednym z wiodących światowych rynków telekomunikacyjnych.

TRANSPORT I INFRASTRUKTURA

Region Sztokholmski posiada wysoko rozwiniętą infrastrukturę w aspekcie międzynarodowego, krajowego, regionalnego i lokalnego transportu towarów i ludności.

Jeden bilet upoważnia do poruszania się metrem, autobusami i pociągami podmiejskimi w całym regionie: od Nynashamn na południu do Norrtalje na północy, co stanowi odległość około 150 kilometrów. Dobrze zaplanowane są główne szlaki komunikacyjne oraz skrzyżowania. Ruch odbywa się płynnie, a korki drogowe zdarzają się rzadko.

Szwedzka szybka kolej nazwana X2000, mająca swoją bazę w Sztokholmie, przewozi pasażerów w bardzo krótkim czasie do najważniejszych miast w kraju.

W Regionie Sztokholmskim znajdują się dwa lotniska. Mniejsze, Bromma, położone jest zaledwie dziesięć minut od centrum miasta. Drugie z lotnisk, Arlanda, usytuowane jest w pozycji centralnej w regionie i jest największym międzynarodowym lotniskiem w krajach Nordyckich, przez które rocznie przewija się 14 milionów pasażerów. Spodziewane jest podwojenie tej liczby do roku 2005

Z lotniska Arlanda można dotrzeć do wszystkich najważniejszych miejsc przeznaczenia w Europie i krajach Regionu Morza Bałtyckiego. Dziennie ma miejsce szesnaście odlotów do Londynu i siedem do Paryża, gdzie podróż trwa tylko dwie i pół godziny. Co pół godziny startuje samolot do jednej ze stolic krajów Nordyckich (na przykład jest 26 lotów dziennie do Kopenhagi), a usługi w kierunku wschodnim są stale rozszerzane. Obecnie są już trzy loty dziennie do Tallina i jedenaście tygodniowo do St. Petersburga.

Otwierane są nowe szlaki i miejsca przeznaczenia, aby wyjść na przeciw wymogom stawianym przez środowiska biznesu, które dostosowują się do gwałtownego rozwoju handlu na tych terenach.

Doskonała infrastruktura transportu zabezpiecza także optymalne warunki do zarządzania ze Sztokholmu operacjami dystrybucyjnymi w krajach Nordyckich i Regionu Morza Bałtyckiego.

JAKOŚĆ ŻYCIA I WARUNKÓW PRACY.

Region Sztokholmski jest międzynarodowym centrum biznesu, oferującym swoim mieszkańcom optymalne warunki pracy i życia.

Jakość życia.

Sztokholm został Europejską Stolicą Kulturalną na rok 1998. Z dużą liczbą hoteli, restauracji pierwszej klasy oraz międzynarodowymi centrami targowymi i konferencyjnymi, Region Sztokholmski jest jednym z najważniejszych miejsc spotkań w Europie Północnej.

Świeże powietrze, czysta woda i środowisko czynią Sztokholm miejscem bezpiecznym i miłym w którym można żyć i pracować.

Otoczenie międzynarodowe i wielo kulturowe stworzyło wymóg zabezpieczenia szkół dla obywateli zagranicznych, którzy chcieliby utrzymywać regularny kontakt ze swoim krajem ojczystym i kulturą. W Sztokholmie znajduje się dziesięć międzynarodowych szkół, w których językami wykładowymi są Angielski, Francuski i Niemiecki.

Rynek pracy.

Szwedzka siła robocza charakteryzuje się wysokim poziomem wykształcenia, w którym języki obce często zajmują pokaźne miejsce. Wielu ludzi zna Angielski, Francuski i Niemiecki, co znacznie ułatwia nawiązanie kontaktów pomiędzy Szwedzkimi i zagranicznymi firmami.