oferuje usługi ułatwiające międzynarodowe kontakty handlowe

  Polski English svenska Deutsch

(+48) 58 555 90 75
(+48) 501 065 700


Skr. poczt 160, 81- 701 Sopot

Obsługujemy organizatorów międzynarodowych projektów

 Usługi dla Agencji Rozwoju i Promocji Sztokholmu świadczyliśmy np przy realizowanym przez Europartner Sp. z o.o. projekcie:

Sztokholmskie Dni Ekologiczne w Gdańsku
8 -10 grudnia 1997 roku

Stockholm Environmental Days in Gdańsk

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: władz miasta Sztokholmu i Gdańska oraz małych i średnich firm ze Szwecji i Polski.

Celem spotkania polskich i szwedzkich firm było wzajemne przedstawienie ofert i przeprowadzenie negocjacji.

Indywidualne spotkania firm zostały poprzedzone seminariami na temat aktualnej sytuacji gospodarczej Polski i Szwecji, współpracy gospodarczej pomiędzy obu krajami, przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i Polsce w zakresie ochrony środowiska oraz programów Komisji Europejskiej, dotyczących finansowania proekologicznych projektów inwestycyjnych w Polsce i Szwecji.

W pierwszym dniu imprezy odbyły się seminaria poświęcone tematyce ekologicznej w krajach Unii Europejskiej i Polsce.

W drugim i trzecim dniu z firmami szwedzkimi odbyły wcześnej zaplanowane, indywidualne spotkania firmy polskie.

Wydany z tej okazji katalog zawierał m. in. informacja o:

Liczymy, że szwedzkie firmy uczestniczące w tej imprezie nawiązały stałą współpracę z partnerami w Polsce. Zainteresowanym możemy jednak zaoferować naszą pomoc w nawiązania kontaktu z firmami szwedzkimi działającymi w zakresie ochrony środowiska, które uczestniczyły w spotkaniu.


informacje opublikowane w katalogu wydanym dla uczestników imprezy

FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA W SZWECJI

Zagadnienia związane z ochroną środowiska mają bardzo ważną pozycję w programach politycznych, a zarządom miast i przedsiębiorstwom prywatnym przyznawane są pokaźne dotacje na specjalistyczne projekty badawcze. Na okres do roku 2000 Szwedzki Parlament wyasygnował około 7.4 miljarda SEK na przeprowadzenie różnorodnych projektów związanych z ochroną środowiska. Fundusze te zostaną w głównej mierze przeznaczone na inwestycje w dziedzinie recyklingu / odzyskiwania zasobów, skuteczniejszego zużycia energii oraz redukcji emisji i zanieczyszczeń.

Z powyższej kwoty suma 1 miljarda SEK została przeznaczona na inwestycje w budynkach i zakładach przemysłowych w celu sfinansowania projektów związanych z odzyskiwaniem i zrównoważeniem zasobów. Celem tych działań jest zachęcenie firm do inwestowania w takie dziedziny jak gospodarka odpadami, odczyszczanie, wodę i ścieki. Kryteria przyznawania dotacji są m. in. takie, że projekt powinien ulepszyć środowisko, a użycie nowej technologii ekologicznej powinno być priorytetowe, stymulując w ten sposób rozwój funkcjonujących w regionie firm, które zajmują się technologią ochrony środowiska.

Kolejny 1 miljarda SEK, znany w Szwecji jako "miljard bałtycki", został przeznaczony na projekty związane z ochroną środowiska w krajach sąsiadujących, położonych nad Morzem Bałtyckim. Szczególnie pilna potrzeba ulepszenia środowiska naturalnego istnieje w nowych krajach Bałtyckich. Zasoby kapitałowe w tych krajach są obecnie bardzo niewielkie, ale z chwilą, kiedy ich gospodarki będą się umacniały, kraje te staną się coraz bardziej atrakcyjnym rynkiem dla firm produkujących technologie ochrony środowiska. Wiele przedsiębiorstw szwedzkich już rozpoczęło prace nad projektami ochrony środowiska (takimi jak oczyszczalnie ścieków) w nowych krajach Bałtyckich

ROZWÓJ INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA W SZWECJI

Szwecja jest jednym z wiodących krajów na świecie w sferze ochrony środowiska. Szwedzcy konsumenci, przedsiębiorstwa i władze podzielają wieloletnią tradycję dbałości o środowisko. Z ekologicznego punktu widzenia, połączone wysiłki tych grup uczyniły Szwecję krajem najlepiej na świecie nadającym się do zamieszkania.

Pomyślny rozwój sektora inżynierii ochrony środowiska warunkuje prawidłową kompetencję firm. Przedsiębiorstwa zajmujące się inżynierią ochrony środowiska z powodzeniem konkurują obecnie na rynku międzynarodowym. Postęp w badaniach stanowi wartość ekonomiczną i jest odzwierciedlony zarówno w przedsiębiorczości jak i w konkretnych korzyściach handlowych na rynku nowych produktów i usług.

Prawidłowe zarządzanie odpadami i wdrażanie nowych technologii w tym zakresie pozwala zachowywać zasoby energii na przyszłość. Odpady domowe już dziś są w Szwecji używane do generowania elektryczności poprzez ciepło powstałe z ich spalania, a także do produkcji biogazu, który wśród innych zastosowań, jest używany jako paliwo do pojazdów. Z odpadów odzyskiwana jest maksymalna ilość zgromadzonej w nich energii.

Przedsiębiorstwa podzielają wizję tworzenia społeczeństwa realizującego prawa, cele i zasady trwałego rozwoju. Społeczeństwa, którego dążeniem jest między innymi maksymalne zamknięcie obiegu materii i energii co jest niezbędnej do dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturowego. W konsekwencji decyzji politycznych przedsiębiorstwa w znaczącym zakresie uzupełniają wszelkie prace ukierunkowane na rozwój osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska.

W dziedzinie zarządzania odpadami, znaczna liczba szwedzkich rozwiązań wzbudziła międzynarodowe zainteresowanie. Jednym z przykładów jest projekt wykorzystania w rolnictwie, leśnictwie i rekultywacji odpadów pochodzących z oczyszczania ścieków.

 
Podczas imprezy spotkali się przedstawiciele firm:

 ze Szwecji

P.P.H AGORA ST

ECOENERIA oddział firmy AUTO-CENTRUM Sp. z o.o.

BAŁTYCKA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.

BSC EKOPAL s.c.

COMAL LTD

EKO-CELKON s.c.

EKO-TECH s.c.

EKOFORMA LTD

EKO-KOMES LTD

EKOL-UNICON LTD

P.H.U EKO-MAR

z Polski

P.U.P. ELEKTROMATC LTD

EKOLOGIA LTD

P.P.U. JASTEL s.c.

STOWARZYSZENIE NATURA - CZŁOWIEK

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W TCZEWIE

POLLYTAG S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SANITARNO PORZĄDKOWYCH S.A.

P.P.U.H. SKK LTD

TECHNO SERVICE S.A. - PRACOWNIA OCHRONY ŚROODOWISKA

PRACOWNIA USŁUG EKOLOGICZNYCH I KOMPUTEROWYCH J.GAJEWSKI