oferuje od 1996 roku usługi ułatwiające międzynarodowe kontakty handlowe

Ograniczamy dotychczasową ofertę na potrzeby
organizatorów międzynarodowych imprez
 

 

 
 

Przygotowujemy nowy zakres usług na rynek lokalny

event @ Internet
mała scena dużej publiczności

Polska to atrakcyjny kraj europejski, gdzie zapraszamy od lat do korzystania z naszych usług, by pozyskać wiele nowych i owocnych kontraktów handlowych

Skr. poczt 160
81- 701 Sopot

+48 58 555 90 75

+48 50 10 65 700

Na siedzibę firmy wybraliśmy Sopot, w którym nie brak atrakcyjnych miejsc na organizowanie mniejszych i większych imprez PR, na bazie naszych doświadczeń z ofertą dla międzynarodowego biznesu.

V

Międzynarodowym projektom dostarczaliśmy usługi od 1996 roku.
Pomorze - oferta rozwojowa
Skandynawia - oferta tradycyjna


Dynamicznie rozwijający się
Rynek Bałtycki
to nasza specjalność

Współpraca transgraniczna w regionie Morza Bałtyckiego stwarza wiele możliwość dla firm i instytucji w Polsce. Kontakty z rynkiem skandynawskim nawiązywane są jednak dość przypadkowo.

Firma powstała po dokładnej analizie potrzeb i możliwości polskiego rynku, a w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu działań od początku właściwe wykorzystujemy możliwości stwarzane przez nowe technologie. Działamy w Polsce i zagranicą. W przypadku większych projektów prowadzimy na zlecenie biura lokalne w innych miastach.

Rozpoczynając działalność przed przystąpieniem Polski do EU zyskaliśmy wieloletnie doświadczenie przy realizacji międzynarodowych projektów.

spotkania, konferencje
i przedsięwzięcia targowe
wideokonferecje
obsługa translatorska
prezentacje w Internecie
fundusze Unii Europejskiej

Pomorze - oferta rozwojowa

Polecamy nasze usługi, by efektywniej wykorzystać istniejącą na Pomorzu infrastrukturę konferencyjno-wypoczynkową.

Włączymy się aktywnie w prace związane z organizacją imprez kulturalno-rozrywkowych. Służymy także naszym doświadczeniem z sopockich spotkań pn. "Business Mixer", które organizowane były dla ICBC  w tradycji "Minimum Formalności - Maksimum Działania".

Tradycja sopockich spotkań ICBC - Międzynarodowego Klubu Biznesu Wybrzeża zrodziła się wiele lat temu w redakcji The Costal Times.

Zorganizowaliśmy na zlecenie Redakcji serię takich spotkań w Hotelu Grand i Haffner. Rozszerzone występem artystycznym spotkania w formule ICBC zaplanowaliśmy także w Krzywym Domku, ale niezależne od nas zmiany administracyjno - lokalowe spowodowały, że odbyło się tylko jedno z nich.

Skandynawia - oferta tradycyjna

Stockholmsmässan Międzynarodowe Targi Sztokholmskie prowadzą globalną promocję współpracy handlowej z regionem Morza Bałtyckiego, w nawiązaniu do:
  • 80 cyklicznych, branżowych oraz publicznych imprez targowych
  • ponad 3000 kongresów, konferencji i seminariów

Jako wyłączny przedstawiciel tego centrum konferencyjno - targowego w Sztokholmie świadczyliśmy usługi umożliwiające nawiązanie nowych kontaktów handlowych.

Do uczestnictwa w targach zachęcaliśmy szczególnie dostawców i odbiorców nowych rozwiązań technicznych.

Ministerstwo Gospodarki zaklasyfikowało kilka lat temu z naszym udziałem 5 sztokholmskich imprez targowych, jako szczególnie ważne dla Polski, udzielając wystawcom dofinansowania wg listy B. 


Dynamiczny rozwój gospodarczy Regionu Morza Bałtyckiego.
Warunki klimatyczne w Skandynawii, Polsce i innych krajach naszej części kontynentu sprzyjają stosowaniu podobnych materiałów i technologii. Nowe możliwości związane ze współpracą transgraniczną w regionie z blisko 100 tys. populacją, zauważyło już bardzo wiele firm i instytucji.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wkroczyliśmy w kolejny etap rozszerzania kooperacji w regionie i tradycyjna oferta wyłącznego przedstawicielstwa Targów zdezaktualizowała się.