oferuje usługi ułatwiające międzynarodowe kontakty handlowe

  Polski English Svenska Deutsch


Skr. poczt 160, 81- 701 Sopot

(+48) 58 555 90 75
(+48) 501 065 700

usługi translatorskie dostarczamy od 1996 roku

Obsługa translatorska międzynarodowych:

  • zjazdów, sympozjów, seminariów, warsztatów

  • spotkań w różnorodnych dziedzinach

  • przedsięwzięć targowych i wydarzeń kulturalnych

  • witryn internetowych

 Materiały do tłumaczenia przyjmujemy na różnych nośnikach:

  • w wydruku

  • w plikach komputerowych

  •  na taśmach magnetofonowych (również wideo)

Wykonujemy korekty językowe wcześniej przygotowanych przez klienta materiałów.

Na życzenie klienta wykonujemy również tłumaczenia z uwzględnieniem prezentacji danych według norm stosowanych w innych krajach, np. przy podawaniu liczb w tysiącach i ułamkach dziesiętnych, a także przeliczamy wartości na inne jednostki miary.

Tłumacze współpracujący z naszą firmą posiadają wieloletni staż pracy i doświadczenie, a kwalifikacje swoje niejednokrotnie podwyższali podczas dłuższych pobytów za granicą, biorąc także udział w specjalistycznych kursach dokształcających. W wyborze tłumacza kierujemy się dodatkowo posiadaną znajomością tematyki otrzymanego zlecenia translatorskiego, pomimo gwarantowanych kompetencji.

Tłumaczenie pisemne
jest tradycyjną formą przekładu tekstów np: książek, artykułów, katalogów lub folderów informacyjnych na tekst w nowej wersji językowej.

Tłumaczenie list dialogowych
jest przekładem materiałów filmowych i dźwiękowych na inną wersję językową.

Tłumaczenie konsekutywne
polega na przekazywaniu w krótkich odstępach czasowych kolejnych zdań dla każdej wersji językowej osobno. Umożliwia sprawną komunikację podczas spotkania z wieloma równocześnie aktywnymi uczestnikami. Wymogi dotyczące dodatkowego sprzętu technicznego, zależne są od wyposażenia użytego dla potrzeb spotkania. Usługa znajduje głównie zastosowanie podczas spotkań w mniejszych grupach.

Tłumaczenie symultaniczne
wykonywane jest w czasie rzeczywistym i może odbywać się w kilku wersjach językowych równocześnie. Zapewnia największy możliwy komfort dla mówiącego i słuchających. W tym celu konieczne są dla tłumaczy wytłumione kabiny, oddzielne dla każdego języka oraz słuchawki dla każdego słuchacza. Usługa wykorzystywana jest głównie podczas prezentacji i konferencji z większą liczbą uczestników.

W przypadku obsługi symultanicznej i konsekutywnej dużą uwagę przywiązujemy do stworzenia możliwości wcześniejszego przygotowania merytorycznego tłumaczy, na podstawie wcześniej otrzymanych od klienta materiałów.