erbjuder tjänster som underlättar affärskontakter

English Deutsch   Polski  

Kontakt på svenska


Box 160, 81- 701 Sopot

+48 58 555 90 75
+48 50 10 65 700

 

Vi planerar nya tjänster

event @ Internet
 

Sedan 1996 har vi levererat tjänster för effektiva affärskontakter i Polen:

  • en närmarknad med 38 miljoner invånare
  • ett framgångsrik EU-land vid Östersjön
  • den närmaste genvägen till Ukraina

Flera svenska företag har fått framgångar i Polen och det har bidragit till att förstärka deras position i världen. Stora kunde på rätt sätt ta vara på egna erfarenheter från den internationella marknaden och mindre lyckades få bra kontakt med polska samarbetspartners.

Vi kan både Polen och Sverige och garanterar rätt PR jobb för ditt företag eller din institution i kontakter med polska samarbetspartner. Efter många år  som Stockholmsmässans exklusiva agent i Polen kan vi rekommendera, att för affärspartner från Östersjöregionen ordna PR evenemang i polska sommarhuvudstaden Sopot

konferenser, seminarier, mässor presentationer på Internet tolkning och översättning EU projekt i Polen