erbjuder tjänster som underlättar affärskontakter

English Deutsch   Polski  

Kontakt på svenska


Box 160, 81- 701 Sopot

+48 58 555 90 75
+48 50 10 65 700

Affärstjänster som Du behöver erbjuder vi i Polen sedan 1996


Från den polska sommarhuvudstaden vid Östersjökusten jobbar vi på många orter med:

konferenser, seminarier, mässor

tolkning och översättning

presentationer på Internet

videokonferenser

EU projekt i Polen

Erfaren samarbetspartner för Dina konferenser, seminarier och deltagande i mässor

Mässor, kongresser, seminarier och andra presentationer med utländskt deltagande skapar utmärkta möjligheter för att etablera nya affärskontakter och är ger goda PR effekter

Vi har långt erfarenhet i koordination av mångspråkiga konferenser och seminarier (även med grupparbete) från flera olika internationella projekt. Det garanterar bästa möjliga service.

Vi tar hand om koordination av mångspråkiga möten för:

 • organisatörer, som har egna projekt
 • deltagare, som är intresserade av pågående projekt

Vi kan leverera ett bred sortiment av tolktjänster förre, under och efter möten, samt översättningar för tryckta material, elektroniska presentationer och publikation på Internet. Vid behov kan informationen anpassas för att uppnå bättre budskap i Polen.

En presentation för polska affärspartner blir mera lyckad, när man ordnar en artistunderhållning. Vi samarbetar med artister som erbjuder flera program i olika prisklasser.

Tidskrävande resor blir inget hinder längre. Deltagarna kan vara på olika ställen.

Vi erbjuder bildtelefonimöten sedan 1999. Vi har rätt kompetens för att välja bästa lösningar med användning av utrustning i befintliga lokaler eller det som måste hyras hos andra. För större projekt kan vi arrangera videokonferensmöten mellan polska och utländska partner.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det virtuella konferensbordet

Vi har goda erfarenheten med att organisera Business Mixer för International Coastal Business Club, vilket underlättar oss, att ordna i Polen nya affärskontakter för svenska företag

Vi har medverkat, att näringslivsministeriet i Polen klassificerade 5 mässor i Stockholm som särskild viktiga för handelsutbyte.

Stockholmsmässan har goda möjligheter för givande möten under olika internationella evenemang. I många år har vi bjudit dit polska firmor och institutioner.

Mässor i Poznan är störst i Polen och blev våran samarbetspartner, när vi skulle presentera för polska företag olika nordiska mässprojekt.

Intressant samarbetsavtal finns bl.a. mellan Stockholmsregionen och den polska huvudstadsregionen Mazovia.

Tidigare har vi levererat våra tjänster till:

År

Projekt Organisatör:

1996

BALTIC SEA PARTENARIAT '96 World Trade Center Gdynia Ltd

1997

Fairs INTERNET POLAND '97 Europartner Ltd
Stockholm Environmental Days in Gdansk Stockholms Mark-och Lokaliseringsbolag / Europartner Ltd

1998

International Fairs ACADEMY '98 ett initiativ från Gdansk University / operatör Europartner Ltd
Fairs INTERNET POLAND '98 Europartner Ltd

1999

interaktiva kurser (videokonferenser)
Sustainable Water Management
The Baltic University Programme
Sverigedagar i Krakow
inom den svenska regeringes projekt: Polen i fokus
Sveriges Ambassad / Stockholms stad

Tolkning och översättning underlättar alltid Dina affärskontakten utomlands

Språket är viktig för framgångar i kontakter med affärspartner i utlandet.

Ett enkelt och välkänd drag är att presentera sig på ett språk som affärspartner använder. Det ger bästa garanti att man blir uppfattat på rätt sett. Vi kan på rätt sett presentera Din firma, produkter och tjänster. Sedan många år hjälper vi våra kunder både i Polen och Sverige med tolkning och översättning. Uppdrag från andra länder är inte heller främmande för oss.

Vi kan räkna om tal enl. normer i utlandet.

Våra medarbetare har en garanterad, lång erfarenhet av arbete med främmande språk. Tolkar väljs individuellt för varje uppdrag och vi tar hänsyn till medarbetarens bästa möjliga kännedom om den aktuella ämnet för tolkning eller översättning.

Vi har lång erfarenhet i koordination av mångspråkiga konferenser och seminarier med grupparbete. För konferenser och presentationer kan vi  ordna nödvändig teknisk utrustning. Vi lägger stor vikt vid att våra tolkar får material tillhanda i god tid för användning vid simultan- eller konsekutivtolkning.

Vi jobbar ett bred sortiment av tolk- och översättningstjänster

simultantolkning

konsekutivtolkning

dialogöversättning

textöversättning

korrekturläsning

Material kan lämnas till oss som:

trycksaker

datafiler

audio
och video band

 

 Lokalanpassad webbpresentation gör Ditt arbete effektivare

.

EZ Pol@nd kan lokalisera
 för att
Du ska expandera
Nya kunder hittar lät

i polskspråkiga Internet

Lokaliserig av webbpresentationer är en mycket effektiv form av marknadsföring och skapar bra PR

Webbsidor i flera språkversioner ger ett klart budskap utländska affärspartner, att företagets eller institutionens internationella verksamhet är inte bara en tillfällighet

Effektivt spridning av information om webbsidornas adress kräver aktivering av bästa möjliga sökkanaler

Sidor anpassade för olika regionala webbsökare hittas ännu bättre på Internet.

Grafisk design behöver inte ändras, när vi lokalanpassar företags presentationer på Internet. Den blir bara mera effektiv och Du når nya kunder i utlandet.

Vi översätter till polska din information som finns på svenska eller ett annat språk. Information om produkter eller tjänster kan vi presentera även med hänsyn till de lokala behoven och traditionerna i Polen

Koden anpassas för bästa resultat i regionalt etablerade webbsökare i Polen. Vår firma hjälper redan polska företag att på bästa möjliga sätt nå till potentiella kunder över hela värld

Din information kan bli lika sjävlklar utomlands

På uppdrag från kunder räknar vi om värden i texten

Några exempel:

Svenska mil och värden för bränsleförbrukning tolkas fel ute i världen.
Komma och punkt i tal betyder annat i USA eller Kanada och man använder även andra mått.

Volym

1 ml = 0.2004 tee-spoon = 4,99 ml
1 ml = 0.0676 table-spoon = (1/2 fl oz.) = 14,79 ml
1 ml = 0.0338 fl oz. fluid ounce 1 fl oz. = 29,57 ml
1 l = 2.1133 pt pint 1 pt = (16 fl oz.) = 0,4732 l
1 l = 1.0566 gt guart 1 qt = (2 pt) = 0,9464 l
1 l = 0.2642 gal gallon 1 gal = (4 qt) = 3,7856 l

Längd

1 cm = 0.3937 in. inch 1 in. = 2,54 cm
1 m = 3.28 ft foot 1 ft = (12 in.) = 30,48 cm
1 m = 1.0933yd yard 1 yd = (3 ft) = 91,44 cm
1 km = 0.6213 ml mile 1 ml = (1760 yd) = 1609,3 m

Vikt

1 g = 0.5643 dr dram 1 dr = 1,772 g
1 g = 0.5643 oz. ounce 1 oz. = (16 dr) = 28,3495 g
1 kg 2.2046 lb pound  
1 ton = 1.1023 sh.tn ton 1 sh.tn.= (2000 oz.) = 907,1848 kg

 

bensinförbrukning
ml/gal -l/100km


temperatur
°F / °C

 

Videokonferensutrustning blir ett bra verktyg, om den är anpassad till Dina behov

Avståndet är inte längre ett hinder för att delta i ett viktig affärsmöte eller konferens

Ett videokonferens- eller bildtelefonsystem underlättar kontakter mellan polska och utländska företag.

 • Möten kan vara kortare och ordnas oftare
 • Båda sidor kan snabbt kalla in olika medarbetare
 • Resor kan bättre förberedas och bli riktig effektiva
 • Man sparar tid och pengar

Ordnar vi en videokonferens, så tänker vi också på den rätta kameravinkel för bästa PR

 • Vi har teknisk kunskap och i många år har vi använt multimedia och IT, för att uppnå bästa resultat i vårt arbete.
 • Vi har en praktisk erfarenhet i koordination av mångspråkiga konferenser och seminarier.
 • Vi kan både Polen och Sverige.
 • Det garanterar att även  PR jobbet görs på rätt sett.  
Bildtelefon är ett bra verktyg för framgång i kontakter med affärspartner i utlandet.

Visas bilden i större format kan man ordna en videokonferens.

Sedan 1998 skräddarsyr vi system i Polen med hänsyn till kundens framtida behov och de verkliga tekniska möjligheter. Utrusningen blev godkänd av den myndigheter och används i Polen av bl. a.: TV bolag, teleoperatörer, banker, försvaret

Vi har bl. a. installerat ett system i Polen för The Baltic University Programme. Det hjälpte studenter, att delta i interaktiva kurser i flera länder. Vi använde där mycket av den befintliga utrustningen, som redan fanns hos polska högskolor.

Nu rekomenderar vi självklart IP, men ISDN baserade system har längre varit att föredra för installationer i Polen.

Några exempel på enkla system som användes tidigare:
* Komplett IP/ISDN system som kopplas till TV
* PCI kort IP 64k >1,5M & ISDN 386k + kamera
* PCI kort IP 64k >1,5M & ISDN 128k + kamera
* PCI kort ISDN modem 128 k + kamera + G4 fax (mjukvaran)

 EU -stöd för projekt i Polen skapar nya möjligheter för Dig

Polen är medlem i EU och en viktig partner i Östersjöregionen.

För framtida projekt i Polen med EU finansiering erbjuder vi hjälp med:
* dokumenthantering 
* partnersökning

Det finns ett stort potential för ökad samarbete mellan Polen och Sverige i gemensamma projekt med EU finansiering.

Redan 2001 diskuterades 150 polska och svenska projektförslag  på ett forum för innovationer, som organiserades i Warszawa.

Vi har redan goda erfarenheter från tidigare projekt, där vi har även varit en samarbetspartner:
1 9 9 6
Ansökan om medel från PHARE fonden
TURIN II (turismutvecklingsfond)
för ett pilotprojekt
Nationella Datasystem för Hotellreservationer i Polen
lämnades in av
Steigenberger GmbH
Samarbetspartner i projektet:
 • TRUST International Hotel Reservation Services GmbH
 • EZ Poland Sp. z o. o.
1 9 9 7
Ansökan om medel från PHARE fonden
Baltic See Region Cross-Border
Co-opreation Small Project Facility
för organisation av
International Fairs ACADEMY '98
lämnades in av
Landshövding i Gdansk
Samarbetspartner i projektet:
 • Uniwersytet Gdanski
 • The Baltic University Programme
 • Uppsala Stad
 • Europartner Sp. z o. o.

Kort exempel på vårt arbete med en tysk partner:
Project Number PL9310-01,07 Hotel Reservation System (HRS) - Pilot 2

The strategy for implementing the Pilotage Phase of the
Hotel Reservation System in Poland.

Steigenberger Consulting and Trust International shall take responsibility for the project and cover the expenses of EZ Poland Ltd. resulting from building up the office and the Call Centre as well as maintaining the personnel.

STAGE  
I
(1 month)
* Clarifying all legal, financial and tax aspects connected with carrying out the project
* Setting up the office for the needs of the HRS project
* Contracting co-operants
* Training co-operants by Steigenberger Consulting GmbH
* Installing and putting into operation the Call Centre
II
(1,5 months)
* Marketing activities in the region of Northern Poland
* Installing the system at the acquired customers
* Training the customers' personnel
* Optimalisation of activities on the basis of the current experiences
III
(2,5 months)
* Expanding the project successively to other regions of Poland
* Installing the system at the acquired customers in Poland
* Training the customers' personnel
* Optimalisation of activities on the basis of the current experiences
IV
(4 months)
* Further expanding of activities and acquiring new customers
* Works connected with transforming the system into a selfsustainable one
* Working out a final report on the project

Välj artistunderhållning för Din internationella PR evenemang

Fascinerande musikrötter

Funk

Klassika arrangemang

Powerpop

Punk kabaré

Sopot is great for your PR event !