oferuje usługi ułatwiające międzynarodowe kontakty handlowe

  Polski English Svenska Deutsch


Skr. poczt 160, 81- 701 Sopot

(+48) 58 555 90 75
(+48) 501 065 700


Przed przystąpieniem Polski do EU, we współpracy z zagranicznymi partnerami, uczestniczyliśmy w przygotowaniu projektów ze wsparciem środków z funduszy unijnych.
Polecamy nasze usługi w tym zakresie:
* wyszukanie i nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami zagranicznymi
* prace przy przygotowaniu aplikacji dla projektu
* odpowiednia obsługa translatorską
* system wideokonferencyjny dla narad z partnerem zagranicznym

Praktycznie jak i merytorycznie doświadczenie w zakresie właściwego przygotowania aplikacji uzyskaliśmy będąc podwykonawcą projektów:
1996 Przetarg na przeprowdzenie pilotażowego projektu
Narodowy Komputerowy System Rezerwacji Hotelowej w Polsce.
z funduszu PHARE finansowanego przez
Fundację Rozwoju Turystyki TURIN w Warszawie

Aplikację złożyła niemiecka firma
Steigenberger GmbH

Wykonawcy projektu:
* TRUST International Hotel Reservation Services GmbH
* EZ Poland Sp. z o.o.

1997 Dofinansowanie organizacji imprezy
Międzynarodowe Targi AKADEMIA '98
z funduszu PHARE
Baltic See Region Cross-Border Co-opreation Small Project Facility

Aplikację złożył:
Wojewoda Gdański
z partnerami w projekcie:
* Uniwersytet Gdański
* Zarząd Pogramu Uniwersytetu Bałyckiego
* Miasto Uppsala (Szwecja)
* Europartner Sp. z o. o.

Wykonawcy projektu:
* Europartner Sp. z o. o.(organizator)
* Biuro organizacyje targów AKADENIA '98 przy Uniw. Gd.
* Biuro Pogramu Uniwersytetu Bałyckiego przy Uniw. w Uppsali
* EZ Poland Sp. z o.o (komisarz)


Uczestniczymy aktywnie w promocji współpracy europejskiej:
Naszym wieloletnim partnerem handlowym jest atrakcyjne forum biznesu i technologii
Skandynawskie Targi Techniczne organizowane od ponad 40 lat. Wydzielony sektor pn. "Przyszłość" dotyczy projektów finansowanych z funduszy UE, innowacji, badań oraz wdrażania technologii.
W 2000 roku z Komitetem Badań Naukowych prowadziliśmy rozmowy na temat zorganizowania podczas STT prezentacji polskiego potencjału naukowa-badawczego, z ukierunkowaniem na projekty z dofinansowniem UE.
W 2001 roku pod patronatem KBN zorganizowane zostało w Warszawie Polsko-Szwedzkiego Forum Innowacji i Współpracy. Zgłoszono wówczas 150 projektów. Pracę biura organizacyjnego wspieraliśmy od pierwszej fazy projektu.
W 2002 roku International Federation of Robotics zorganizowała w Sztokholmie 36 Międzynarodowe Sympozjum ds. Robotyki. W ramach prezentacji potencjału Regionu Bałtyckiego, o polskich uczelniach poinformował prof. Ryszard Tadeusiewicz, którego mieliśmy zaszczyt zaprosić w imieniu organizatora.
W 2003 roku stoisko pn "Innovative Poland" podczas Skandynawskich Targów Technicznych było ważnym punktem akcji promocyjnej w programie inicjatywy polskiego rządu pn "Rok Szwedzki w polskiej polityce zagranicznej -polen.nu". Organizatorem stoiska była Krajowa Izba Gospodarcza.
Na 2004 roku wydaliśmy i rozprowadziliśmy bezpłatnie do pomorskich MŚP Terminarz Przedsiębiorcy Podatnika. Zawierał on m.in. zestawienie adresów internetowych do polskich i europejskich instytucji.

Wybrane dla przykładu kolumny z aplikacji:

Project Number: PL9310-01,07 Hotel Reservation System (HRS) - Pilot 2

Planowana strategia wdrażania pilotażowej fazy projektu:
Narodowy System Komputerowej Rezerwacji Hotelowej

Steigenberger Consulting and Trust International shall take responsibility for the project and cover the expenses of EZ Poland Ltd. resulting from building up the office and the Call Centre as well as maintaining the personnel.
Etap I
(1 miesiąc)
* Wyjaśnienie wszystkich aspektów prawnych, finansowych i podatkowych związanych z realizacją projektu
* Uruchomienie biura obsługi projektu HRS
* Zakontraktowanie współpracowników
* Przeszkolenie współpracowników przez firmę Steingerberger Consulting GmbH
* Instalacja i uruchomienie Call Center
Etap II
(1,5 miesiąca)
* Działania marketingowe w północnej Polsce.
* Instalacja systemu u pozyskanych odbiorców
* Szkolenie personelu u odbiorców
* Optymalizacja działania w oparciu o bieżące doświadczenia
Etap III
(2,5 miesiąca)
* Sukcesywne rozszerzanie projektu na pozostałe regiony Polski
* Instalacja systemu u pozyskanych odbiorców w Polsce
* Szkolenie personelu u odbiorców
* Optymalizacja działania w oparciu o bieżące doświadczenia
Etap IV
(4 miesiące)
* Dalsze rozszerzanie działalności i pozyskiwanie nowych odbiorców
* Prace nad transformacją na system samofinansujący
* Opracowanie sprawozdania końcowego.