oferuje usługi ułatwiające międzynarodowe kontakty handlowe

  Polski English Svenska Deutsch

(+48) 58 555 90 75
(+48) 501 065 700


Skr. poczt 160, 81- 701 Sopot

Obsługujemy organizatorów międzynarodowych projektów


Z inicjatywy Rządu Królestwa Szwecji rok 1999 ogłoszono w Szwecji Rokiem Polskim, pn.
  Polen i fokus
Polska w centrum uwagi

Na zlecenie naszych szwedzkich partnerów handlowych uczestniczyliśmy w realizowaniu tej inicjatywy: w Gdańsku w marcu i w Poznaniu w czerwcu, a od marca do listopada prowadziliśmy lokalne biuro organizacyjne Dni Szwecji w Krakowie i Małopolsce

Sverige - Polen Östersjögranar i den nya Europa

Szwecja - Polska, sąsiedzi znad Morza Bałtyckiego w nowej Europie

Poniżej notka prasowa z 1998 roku
 

Kancelaria Rządu Szwedzkiego
Biuro Informacyjnego MSZ

Motywem przewodnim polityki zagranicznej Rządu Szwedzkiego jest nawiązywanie i zacieśnianie kontaktów między państwami wokół Morza Bałtyckiego, by wspierać rozwój demokracji, stymulować wzrost gospodarczy i tym samym przyczyniać się do bezpieczeństwa naszego regionu. W centrum naszej uwagi w roku 1999 stać będzie Polska.

Polska jest bardzo ważnym sąsiadem Szwecji, chociażby jako kraj ubiegający się o członkostwo w Unii Europejskiej czy też partner we współpracy w regionie Morza Bałtyckiego. Specjalnym programem "Rok Polski 1999" rząd szwedzki pragnie unaocznić i na dłuższa metę rozwinąć kontakty polsko-szwedzkie we wszystkich dziedzinach. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie pola dla zwiększonych politycznych, komercyjnych oraz kulturalnych kontaktów i osiągnięcie obustronnych korzyści przed wejściem w nowe tysiąclecie.

W celu rozwinięcia kontaktów we wszystkich dziedzinach i unaocznienia już istniejącej, obszernej współpracy między poszczególnymi jednostkami i instytucjami w Polsce i w Szwecji powstał specjalny zespół roboczy w szwedzkim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, którego zadaniem jest koordynowanie imprez przewidzianych w projekcie Roku Polskiego. Można podzielić je na trzy grupy:

  • Imprezy, mające na celu pogłębienie i rozszerzenie kontaktów personalnych na szczeblach centralnym, regionalnym i lokalnym, Regionalne Dni Szwedzkie w dziewięciu polskich miastach
  • Inne rodzaje aktywności
  • Pogłębianie kontaktów personalnych

Całe przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie dużego szwedzkiego zaangażowania w sprawy Polski i umocnienie wzajemnych kontaktów na wszystkich szczeblach. Można to osiągnąć poprzez zainspirowanie największej liczby zainteresowanych kontaktami z Polską jednostek i instytucji wszystkich szczebli - centralnego, regionalnego i lokalnego, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych, kościoła, mediów, ruchów społecznych itp. - do zintensyfikowania kontaktów z Polską. Będzie to główny cel mających odbyć się w dziewięciu miastach polskich Dni Szwedzkich.