oferuje usługi ułatwiające międzynarodowe kontakty handlowe

  Polski English Svenska Deutsch

(+48) 58 555 90 75
(+48) 501 065 700


Skr. poczt 160, 81- 701 Sopot

Obsługujemy organizatorów międzynarodowych projektów

 
W ramach inicjatywy Rządu Królestwa Szwecji:
  Polen i fokus
Polska w centrum uwagi

Na zlecenie SML - Agencji Rozwoju i Promocji Sztokholmu
prowadziliśmy od marca do listopada 1999 roku lokalne biuro organizacyjne "Dni Szwecji w Krakowie i Małopolsce".

Sverige - Polen Östersjögranar i den nya Europa

Szwecja - Polska, sąsiedzi znad Morza Bałtyckiego w nowej Europie

Dni Szwecji w Krakowie i Małopolsce
20 - 24 października 1999 roku

Prapremierowe przedstawienie w Teatrze Proscenium

Sala P - Katarina  Frostensson

Prapremiera - 21.10.1999 w trakcie DNI SZWECJI w Krakowie na scenie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, zbiegła się z pierwszym wydaniem utworów Katariną Frostenson w Polsce.

Przedstawienie było pierwszą próbą prezentacji twórczości Katariny Frostenson w Polsce.

Spektakl wyreżyserowała
Ziuta Zającówna
grają:
Joanna Fidler
Agnieszka Schimscheiner
Ziuta Zającówna
muzyka:
Marek Chołoniewski
scenografia i kostiumy:
Anna Smolicka

Tłumaczenia dokonał Leonard Neuger, którego zasługi dla promocji szwedzkiej literatury w Polsce trudno przecenić. Przedstawienie powstało dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szwecji, Ambasady Szwecji w Warszawie i Urzędu Miasta Krakowa

Z publikacji krakowskiej
Dekady Literackiej
na temat Dni Szwecji
Karina Frostenson (ur. 1954) jest autorką kilku tomów poetyckich oraz dramatycznych, najmłodszym członkiem Akademii Szwedzkiej. W swej asocjatywnej poezji Frostenson eksponuje raczej aspekty fonetyczne niż semantyczne słów, nieustannie kwestionuje ideę języka jako nośnika znaczeń....
... Przy okazji wizyty Florina i Frostenson (oboje związani są z Królewskim Teatrem Dramatycznym w Sztokholmie) Pracownia Dramatu Instytutu Filologii Polskiej zorganizowała interesujący cykl spotkań na temat współczesnego dramatu szwedzkiego. Dyskusja toczyła się nie tylko wokół „Sali P”, ale także twórczości teatralnej takich autorów jak Stig Larsson, Lars Noreen i przede wszystkim najbardziej w Polsce znanego Pera Olova Enquista. Część z przedstawionych na sesjach Pracowni Dramatu referatów opublikowano w październikowym numerze „Didaskaliów" w obszernym bloku tekstów związanych z dwudziestowiecznym dramatem i teatrem szwedzkim....

SPONSORZY:

szwedzkie MSZ

SCHENKER-BT

NCC

IKEA

TELIA

NETIA

SAS

MEDIA:

Dziennik Polski

Puls Biznesu

Organizator Dni Szwecji w Krakowie i Małopolsce:

Imprezy organizowano przy współpracy i pomocy

Ambasada Królestwa Szwecji w Polsce

Miasto Sztokholm

Urząd Miasta Krakowa

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Małopolski Urząd Wojewódzki